Công ty Dịch vụ Tư vấn THÀNH NGHĨA


Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Thành Nghĩa thành lập vào ngày 01 tháng 03 năm 2007.

Công ty chuyên về lĩnh vực tư vấn quản lý doanh nghiệp với đội ngũ nhân viên là các cử nhân, thạc sỹ kinh tế chuyên ngành Kế toán - kiểm toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh... nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn.

Người Đại diện theo pháp luật kiêm Giám Đốc: ông Dương Thành Nghĩa - Cử nhân kinh tế ngành Kế toán kiểm toán trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính kế toán - MBA quản trị kinh doanh.