Tư vấn tài chính

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cho doanh nghiệp:


1. Dịch vụ tư vấn tài chính cho cá nhân:  
  • Trong thời đại tồn tại hàng loạt kênh đầu tư hấp dẫn như cổ phiếu, trái phiếu, bảo hiểm, bất động sản...như hiện nay, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể trở thành nhà đầu tư.
  • Tuy nhiên đầu tư như thế nào để mang lại lợi nhuận là một điều không dễ dàng? Ta phải lựa chọn như thế nào?
2. Dịch vụ tư vấn tài chính cho doanh nghiệp:   
  • Tư vấn kế họach tài chính, lập dự án đầu tư
  • Tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp
  • Tư vấn tham gia vào thị trường vốn.
  • Tư vấn việc sử dụng nguồn vốn, phân bổ nguồn vốn...