Tư vấn quản lý doanh nghiệp

1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp
 • Quyền thành lập doanh nghiệp:
  • Đối tượng được thành lập doanh nghiệp
  • Đối tượng không được thành lập doanh nghiệp
 • Đặt tên doanh nghiệp:
  • Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp đúng ý tưởng và đúng luật
  • Tư vấn cách đặt tên doanh nghiệp gắn liền với sự phát triển thương hiệu
 • Ngành nghề đăng ký kinh doanh:
  • Ngành nghề được phép kinh doanh
  • Ngành nghề kinh doanh có điều kiện
  • Ngành nghề cấm kinh doanh
 • Vốn điều lệ:
  • Tư vấn về mức vốn điều lệ phù hợp để thành lập doanh nghiệp
  • Tư vấn cụ thể về những ngành nghề đòi hỏi vốn pháp định
 • Nơi đăng ký kinh doanh:
  • Đối với công ty, doanh nghiệp tư nhân
  • Đối với hộ kinh doanh cá thể
 • Hồ sơ đăng ký kinh doanh:
  • Đơn đăng ký kinh doanh
  • Danh sách thành viên
  • Điều lệ
  • Các giấy tờ khác (nếu có)
 • Thông tin thành lập doanh nghiệp:
  • Công ty TNHH
  • Công ty Cổ phần
  • Doanh nghiệp tư nhân 
2. Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh
 • Đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh
 • Đăng ký thay đổi trụ sở chính của doanh nghiệp
 • Đăng ký đổi tên doanh nghiệp
 • Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
 • Đăng ký thay đổi vốn
 • Đăng ký thay đổi thành viên
3. Tư vấn quản lý nhân sự
 • Tư vấn, lập hồ sơ  đăng ký sử dụng lao động, thang bảng lương.
 • Tư vấn thành lập Công Đoàn
 • Tư vấn, đăng ký Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp
 • Tư vấn tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự, tuyển dụng nhân viên.